GFArazem1

Na początku był pomysł, a pomysł przeszedł w czyn. Tym pomysłem w głowie Macieja Gnyszki było stworzenie agencji pomagającej fundacjom i stowarzyszeniami być bardziej zamożnymi – ponieważ każda organizacja pozarządowa ma do wykonania swoją misję. Ten pomysł stał się ciałem pod koniec 2009 roku przyjmując nazwę Gnyszka Fundraising Advisors.

Przyznajemy, że tłumaczenie tej nazwy komuś kto jeszcze nie zna Macieja, nie wie czym jest fundraising, ani nie zna tłumaczenia słowa ‚advisors’ jest trudne lecz to właśnie ona najlepiej oddaje cel naszej działalności. Gnyszka, ponieważ twórcą oraz kapitanem naszej drużyny jest Maciej Gnyszka – młody, ambitny przedsiębiorca posiadający już na swoim koncie sukcesy i doświadczenie w kilku branżach. Fundraising, ponieważ głównym obszarem naszej działalności jest profesjonalizacja organizacji pozarządowych, prowadząca do skutecznego i etycznego zdobywania Darowizn. Dzięki temu NGOs posiadają stabilne źródła finansowania, aktywnie angażują różnych ludzi do swej pracy, lepiej odpowiadają na potrzeby społeczne skuteczniej wypełniając swoją Misję. Advisors, gdyż naszym celem jest doradztwo, szkolenia, a także kompleksowe merytoryczne wsparcie naszych klientów na drodze do rozwoju.

Od tego czasu zdobyliśmy dla naszych partnerów ponad 7 milionów złotych. Współpracowaliśmy z kilkuset organizacjami szkoląc ich pracowników, którzy z sukcesami zdobywają Darowizny. Współpracujemy blisko z Towarzystwami Biznesowymi skupiającymi ludzi biznesu z różnych branż w grupach networkingowych, agencją 360 Pracownia Synergii oraz fundacją Dobroczynnosc.com.

Działamy w oparciu o mechanizmy biznesowe. Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest kierowanie się postanowieniami Międzynarodowej Deklaracji Etycznej Fundraisingu.